Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2: Tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

     Ngày 21/5/2020, Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Thượng tá Phan Phú - Đảng ủy viên, phó Tổng Giám đốc Tổng công ty 319 và các đồng chí đại biểu Phòng Chính trị, Phòng Tài chính kế toán Tổng công ty.

Sau 1 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Tại Đại hội các ý kiến tham luận đều mang tâm huyết, trách nhiệm và thể hiện rõ ý chí quyết tâm của cán bộ, đảng viên, CNV, người lao động trong Công ty tham gia đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Trung ương tại đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng ủy Tổng công ty dự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đ/c Thượng tá Phan Phú - ĐUV, Phó TGĐ Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
     Đặc biệt, đại hội đã đánh giá nghiêm túc kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ II và xác định nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025, đồng thời bầu ra BCH Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 07 đồng chí và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty 319 lần thứ XI gồm 06 đồng chí, tiêu biểu cho trí tuệ, niềm tin của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty.

Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới và đoàn đại biểu đi dự ĐH Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty 319 ra mắt Đại hội
     Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Thượng tá Phan Phú, Đảng ủy viên, phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã biểu dương và đánh giá cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo của tập thể Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và mỗi cán bộ, đảng viên Công ty 319.2 nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ vững định hướng phát triển và vị thế của Công ty trong lĩnh vực giao thông, thủy lợi. Đồng chí phó Tổng Giám đốc nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Công ty cần tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, tập trung lãnh đạo đơn vị phát triển đồng bộ, có chiều sâu và toàn diện trên các mặt công tác, nhất là hoạt động sản xuất kinh doanh; luôn quan tâm, bảo đảm đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động Công ty, góp phần xây dựng Tổng công ty 319 vững bước vươn tới tầm cao./.
Bài và ảnh: Thiếu tá Nông Minh Đức - Phó TP TCHC
Lên đầu trang

Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2: Tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày đăng: 09:29 - 30/09/2020 Lượt xem: 1468
Cỡ chữ:

     Ngày 21/5/2020, Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Thượng tá Phan Phú - Đảng ủy viên, phó Tổng Giám đốc Tổng công ty 319 và các đồng chí đại biểu Phòng Chính trị, Phòng Tài chính kế toán Tổng công ty.

Sau 1 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Tại Đại hội các ý kiến tham luận đều mang tâm huyết, trách nhiệm và thể hiện rõ ý chí quyết tâm của cán bộ, đảng viên, CNV, người lao động trong Công ty tham gia đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Trung ương tại đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng ủy Tổng công ty dự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đ/c Thượng tá Phan Phú - ĐUV, Phó TGĐ Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
     Đặc biệt, đại hội đã đánh giá nghiêm túc kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ II và xác định nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025, đồng thời bầu ra BCH Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 07 đồng chí và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty 319 lần thứ XI gồm 06 đồng chí, tiêu biểu cho trí tuệ, niềm tin của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty.

Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới và đoàn đại biểu đi dự ĐH Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty 319 ra mắt Đại hội
     Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Thượng tá Phan Phú, Đảng ủy viên, phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã biểu dương và đánh giá cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo của tập thể Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và mỗi cán bộ, đảng viên Công ty 319.2 nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ vững định hướng phát triển và vị thế của Công ty trong lĩnh vực giao thông, thủy lợi. Đồng chí phó Tổng Giám đốc nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Công ty cần tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, tập trung lãnh đạo đơn vị phát triển đồng bộ, có chiều sâu và toàn diện trên các mặt công tác, nhất là hoạt động sản xuất kinh doanh; luôn quan tâm, bảo đảm đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động Công ty, góp phần xây dựng Tổng công ty 319 vững bước vươn tới tầm cao./.
Bài và ảnh: Thiếu tá Nông Minh Đức - Phó TP TCHC
Lên đầu trang