Thiết bị giao thông

TT Danh mục ĐVT Số lượng Công suất Nước sản xuất
1 Trạm trộn bê tông nhựa nóng Trạm 02 60-80 tấn/h Việt Nam
2 Trạm trộn cấp phối Trạm 02 50m3/h Việt Nam
3 Máy rải BTXM ván khuôn trượt WIRTGENT SP800 Bộ 03   Đức
4 Máy cắm bấc thấm EO-5124 Cái 01 50-60m/phút Việt Nam
5 Máy khoan cọc cát Cái 02    Trung Quốc
6 Lu rung Cái 05 24-30 tấn Nhật - Đức
7 Lu tĩnh Cái 05 8-12 tấn Nhật - Đức -TQ
8 Lu bánh lốp Cái 10 16-25 tấn Nhật - Hàn Quốc
9 Lu rung nhỏ Cái 10 1-4 tấn Nhật - Hàn Quốc
10 Máy san gạt Cái 03 L=3,1-3,7m Nga - Nhật
11 Máy rải bê tông nhựa Cái 03 300-600 T/h Đức - Nhật
12 Máy rải cấp phối đá dăm Cái 04 400-700 T/h Đức
13 Máy rải BT xi măng chuyên dụng Cái 04 30m3/h Trung Quốc
14 Xe tưới nhựa Cái 07 V=3-7m3 Nhật - Hàn Quốc
15 Máy xúc 1 gầu (thuận, nghịch) Cái 02 V=0,4-2 m3/gầu Nhật - Hàn quốc
16 Máy ủi Cái 05 75-220CV Nga - Nhật - Mỹ
17 Xe tải (các loại) Cái 20 9-15 tấn Nga-H.Quốc
18 Tà foọc Cái 02 60 tấn Nga
Lên đầu trang

Thiết bị giao thông

Ngày đăng: 16:19 - 25/09/2020 Lượt xem: 1664
Cỡ chữ:

TT Danh mục ĐVT Số lượng Công suất Nước sản xuất
1 Trạm trộn bê tông nhựa nóng Trạm 02 60-80 tấn/h Việt Nam
2 Trạm trộn cấp phối Trạm 02 50m3/h Việt Nam
3 Máy rải BTXM ván khuôn trượt WIRTGENT SP800 Bộ 03   Đức
4 Máy cắm bấc thấm EO-5124 Cái 01 50-60m/phút Việt Nam
5 Máy khoan cọc cát Cái 02    Trung Quốc
6 Lu rung Cái 05 24-30 tấn Nhật - Đức
7 Lu tĩnh Cái 05 8-12 tấn Nhật - Đức -TQ
8 Lu bánh lốp Cái 10 16-25 tấn Nhật - Hàn Quốc
9 Lu rung nhỏ Cái 10 1-4 tấn Nhật - Hàn Quốc
10 Máy san gạt Cái 03 L=3,1-3,7m Nga - Nhật
11 Máy rải bê tông nhựa Cái 03 300-600 T/h Đức - Nhật
12 Máy rải cấp phối đá dăm Cái 04 400-700 T/h Đức
13 Máy rải BT xi măng chuyên dụng Cái 04 30m3/h Trung Quốc
14 Xe tưới nhựa Cái 07 V=3-7m3 Nhật - Hàn Quốc
15 Máy xúc 1 gầu (thuận, nghịch) Cái 02 V=0,4-2 m3/gầu Nhật - Hàn quốc
16 Máy ủi Cái 05 75-220CV Nga - Nhật - Mỹ
17 Xe tải (các loại) Cái 20 9-15 tấn Nga-H.Quốc
18 Tà foọc Cái 02 60 tấn Nga
Lên đầu trang