Gói thầu XL04 - Dự án: XD căn cứ vùng 2/QCHQ tại Long Sơn

Thi công Nạo vét Gói thầu XL04: Nạo vét thuộc Dự án: XD căn cứ vùng 2/QCHQ tại Long Sơn (GĐ 2 - Phần Thủy công)

Tên dự án: Gói thầu XL04: Nạo vét thuộc Dự án: XD căn cứ vùng 2/QCHQ tại Long Sơn (GĐ 2 - Phần Thủy công)
Chủ đầu tư: Bộ Tư Lệnh Hải Quân
Giá trị: 18.575 triệu 
Mô tả, tính chất: Thi công nạo vét 150.023 m3

Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 319.2
  • Địa chỉ: 145/154 đường Ngọc Lâm – phường Ngọc Lâm – Quận Long Biên – thành phố Hà Nội
  • Hotline: 0243.9336202
  • Fax: 0243.933.6200
  • Email: congty319.2@gmail.com
  • Website: https://congty3192.com/
Lên đầu trang

Gói thầu XL04 - Dự án: XD căn cứ vùng 2/QCHQ tại Long Sơn

Ngày đăng: 16:52 - 25/09/2020 Lượt xem: 502
Cỡ chữ:

Thi công Nạo vét Gói thầu XL04: Nạo vét thuộc Dự án: XD căn cứ vùng 2/QCHQ tại Long Sơn (GĐ 2 - Phần Thủy công)

Tên dự án: Gói thầu XL04: Nạo vét thuộc Dự án: XD căn cứ vùng 2/QCHQ tại Long Sơn (GĐ 2 - Phần Thủy công)
Chủ đầu tư: Bộ Tư Lệnh Hải Quân
Giá trị: 18.575 triệu 
Mô tả, tính chất: Thi công nạo vét 150.023 m3

Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 319.2
  • Địa chỉ: 145/154 đường Ngọc Lâm – phường Ngọc Lâm – Quận Long Biên – thành phố Hà Nội
  • Hotline: 0243.9336202
  • Fax: 0243.933.6200
  • Email: congty319.2@gmail.com
  • Website: https://congty3192.com/
Lên đầu trang