CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Dự án nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo

Tổ chức thi công rải rọ đá trên tuyến Kênh Chợ Gạo. 
Cán bộ, công nhân viên và người lao động quyết tâm thi công hoàn thành đúng tiến độ được giao tại Dự án tuyến Kênh Chợ Gạo.

Tuyến đường bao biển Lán Bè, tỉnh Quảng Ninh

Gói thầu số 13 - đường tuyến tránh Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh do đơn vị thi công với những nỗ lực và quyết tâm lớn

Gói thầu XL03 - Dự án: XD căn cứ vùng 2/QCHQ tại Long Sơn

Thi công phao báo hiệu Gói thầu XL03: Phao báo hiệu Hàng hải thuộc Dự án: XD căn cứ vùng 2/QCHQ tại Long Sơn (GĐ 2 - Phần Thủy công)

Gói thầu XL04 - Dự án: XD căn cứ vùng 2/QCHQ tại Long Sơn

Thi công Nạo vét Gói thầu XL04: Nạo vét thuộc Dự án: XD căn cứ vùng 2/QCHQ tại Long Sơn (GĐ 2 - Phần Thủy công)