Thiết bị thi công nạo vét

TT Danh mục ĐVT Số
lượng
Công suất Nước sản xuất
1 Tàu nạo vét IHC 5018C Cái 01 4200 m3/h Đức
2 Tàu hút bùn ST.04511 Cái 02 1500 m3/h Đức
3 Tàu hút bùn ST.04512 Cái 02 450 m3/h Đức
4 Xà lan đặt cần 319.HN Cái 03 70 tấn Việt Nam
5 Xà Lan xả bùn 319.ST Cái 03 1000T Việt Nam
6 Xà Lan xả bùn SG-319 Cái 02 500T Việt Nam
7 Xà Lan xả bùn HN-319 Cái 05 200T Việt Nam
8 Xà Lan vận chuyển vật liệu Cái 02 1000T Việt Nam
9 Xà Lan vận chuyển vật liệu Cái 04 500T Việt Nam
10 Tàu kéo- CT3192 Cái 04 400HP Việt Nam
11 Xuồng công tác Cái 02 90-115CV Nhật
12 Gầu ngoạm đá Cái 04 8m3 Việt Nam
13 Định vị DGPS trimble R3 Cái 12   Nhật
14 Máy đo sâu hồi âm Cái 02   Nhật
Lên đầu trang

Thiết bị thi công nạo vét

Ngày đăng: 16:22 - 25/09/2020 Lượt xem: 2043
Cỡ chữ:

TT Danh mục ĐVT Số
lượng
Công suất Nước sản xuất
1 Tàu nạo vét IHC 5018C Cái 01 4200 m3/h Đức
2 Tàu hút bùn ST.04511 Cái 02 1500 m3/h Đức
3 Tàu hút bùn ST.04512 Cái 02 450 m3/h Đức
4 Xà lan đặt cần 319.HN Cái 03 70 tấn Việt Nam
5 Xà Lan xả bùn 319.ST Cái 03 1000T Việt Nam
6 Xà Lan xả bùn SG-319 Cái 02 500T Việt Nam
7 Xà Lan xả bùn HN-319 Cái 05 200T Việt Nam
8 Xà Lan vận chuyển vật liệu Cái 02 1000T Việt Nam
9 Xà Lan vận chuyển vật liệu Cái 04 500T Việt Nam
10 Tàu kéo- CT3192 Cái 04 400HP Việt Nam
11 Xuồng công tác Cái 02 90-115CV Nhật
12 Gầu ngoạm đá Cái 04 8m3 Việt Nam
13 Định vị DGPS trimble R3 Cái 12   Nhật
14 Máy đo sâu hồi âm Cái 02   Nhật
Lên đầu trang