Lịch sử hỉnh thành và phát triển

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 tiền thân là Công ty TNHH MTV 319.2 được thành lập trên cơ sở tách ra từ Tổng Công ty 319 Bộ quốc phòng.
Từ khi thành lập Công ty đã thi công rất nhiều công trình tại các tỉnh thành phố trong cả nước ( trong đó có các thị trường trọng điểm như: Quảng Ninh, Lào Cai, Hải Dương, Ninh Bình, Khánh Hoà, Hồ Chí Minh, Trà Vinh, Phú Quốc, Cần thơ, Long An, Đồng Tháp, Hà Nội …..), có nhiều công trình lớn, phức tạp, đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao, tổ chức thi công chặt chẽ và khoa học. Đặc biệt có nhiều công trình ở địa phương có địa bàn phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, đời sống kinh tế xã hội còn khó khăn. Điều kiện cung ứng vật tư, vật liệu và điều kiện đảm bảo đời sống hết sức khó khăn. Xong các công trình thi công đều đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình tổ chức thi công được Chủ đầu tư và địa phương đánh giá cao. Tại các nơi đóng quân để thực hiện nhiệm vụ đơn vị luôn xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Cấp ủy, chính quyền các tổ chức quần chúng và nhân dân địa phương. Luôn luôn là lực lượng xung kích, gương mẫu trong việc thực hiện chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, đặc biệt là tham gia xây dựng cơ sở chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi đóng quân, tạo nên sự tin tưởng đối với nhân dân địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Hiện tại:
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2
có trụ sở tại 145/154 đường Ngọc Lâm - phường Ngọc Lâm – Quận Long Biên – TP. Hà Nội
+  Điện thoại:  0243 933 6202                              Fax: 0243 933 6200
+  Mã số doanh nghiệp: 0105870441
Lên đầu trang

Lịch sử hỉnh thành và phát triển

Ngày đăng: 08:16 - 28/09/2020 Lượt xem: 2141
Cỡ chữ:

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 tiền thân là Công ty TNHH MTV 319.2 được thành lập trên cơ sở tách ra từ Tổng Công ty 319 Bộ quốc phòng.
Từ khi thành lập Công ty đã thi công rất nhiều công trình tại các tỉnh thành phố trong cả nước ( trong đó có các thị trường trọng điểm như: Quảng Ninh, Lào Cai, Hải Dương, Ninh Bình, Khánh Hoà, Hồ Chí Minh, Trà Vinh, Phú Quốc, Cần thơ, Long An, Đồng Tháp, Hà Nội …..), có nhiều công trình lớn, phức tạp, đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao, tổ chức thi công chặt chẽ và khoa học. Đặc biệt có nhiều công trình ở địa phương có địa bàn phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, đời sống kinh tế xã hội còn khó khăn. Điều kiện cung ứng vật tư, vật liệu và điều kiện đảm bảo đời sống hết sức khó khăn. Xong các công trình thi công đều đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình tổ chức thi công được Chủ đầu tư và địa phương đánh giá cao. Tại các nơi đóng quân để thực hiện nhiệm vụ đơn vị luôn xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Cấp ủy, chính quyền các tổ chức quần chúng và nhân dân địa phương. Luôn luôn là lực lượng xung kích, gương mẫu trong việc thực hiện chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, đặc biệt là tham gia xây dựng cơ sở chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi đóng quân, tạo nên sự tin tưởng đối với nhân dân địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Hiện tại:
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2
có trụ sở tại 145/154 đường Ngọc Lâm - phường Ngọc Lâm – Quận Long Biên – TP. Hà Nội
+  Điện thoại:  0243 933 6202                              Fax: 0243 933 6200
+  Mã số doanh nghiệp: 0105870441
Lên đầu trang