Thiết bị xây dựng DD - CN

TT Danh mục ĐVT Số lượng Công suất Nước sản xuất
1 Cần trục tự hành bánh xích Cái 01 25-50 tấn Nhật - Nga
2 Cần trục tự hành bánh hơi Cái 01 16 tấn Nhật - Nga
3 Cần trục tháp (h = 90m, l = 45m ) Cái 01 Q=1,2-13 tấn T.Quốc
4 Máy vận thăng Cái 02 500 kg,    1.500 kg Việt Nam - T.Quốc
5 Máy khoan cọc nhồi Bộ 01 d=0,8-1,2m Nhật
6 Cừ Larsen M2 1.700   Việt Nam
7 Máy ép cừ Larsen cái 01   Trung Quốc
8 Máy đào tường vây, cọc Barrette cái 01   Nhật
9 Máy ép cọc Bộ 02 60-200 tấn Italia - Nhật
10 Máy đóng cọc Cái 02 1,8-5,0 tấn Trung Quốc
11 Trạm trộn bê tông xi măng Trạm 01 25-60m3/h Đức - Việt Nam
12 Máy trộn bê tông Cái 15 V=0,25-0,7 m3 VNam - TQ
13 Máy trộn vữa Cái 20 V=0,2-0,4 m3  V.Nam - T.Q
14 Xe bơm bê tông Cái 05 60-90 m3/h Nhật
15 Xe chuyển trộn bê tông Cái 05 5m3 Nga
16 Đầm  các loại (bàn, dùi, cạnh...) Cái 15 1-8KW Nhật - T.Quốc
17 Máy phát điện (1,8-120KVA) Cái 20   Nhật - Nga
28 Máy cắt uốn thép Cái 30   V.Nam - T.Quốc
19 Máy hàn các loại Cái 54   Nga-T.Quốc
20 Máy nén khí Cái 15   Đức-T.Quốc
21 Búa căn Cái 04   Nhật
22 Máy khoan ép hơi Cái 04   Nhật-Nga
23 Cốp fa thép M2 30.000   V.Nam
Lên đầu trang

Thiết bị xây dựng DD - CN

Ngày đăng: 15:59 - 25/09/2020 Lượt xem: 1420
Cỡ chữ:

TT Danh mục ĐVT Số lượng Công suất Nước sản xuất
1 Cần trục tự hành bánh xích Cái 01 25-50 tấn Nhật - Nga
2 Cần trục tự hành bánh hơi Cái 01 16 tấn Nhật - Nga
3 Cần trục tháp (h = 90m, l = 45m ) Cái 01 Q=1,2-13 tấn T.Quốc
4 Máy vận thăng Cái 02 500 kg,    1.500 kg Việt Nam - T.Quốc
5 Máy khoan cọc nhồi Bộ 01 d=0,8-1,2m Nhật
6 Cừ Larsen M2 1.700   Việt Nam
7 Máy ép cừ Larsen cái 01   Trung Quốc
8 Máy đào tường vây, cọc Barrette cái 01   Nhật
9 Máy ép cọc Bộ 02 60-200 tấn Italia - Nhật
10 Máy đóng cọc Cái 02 1,8-5,0 tấn Trung Quốc
11 Trạm trộn bê tông xi măng Trạm 01 25-60m3/h Đức - Việt Nam
12 Máy trộn bê tông Cái 15 V=0,25-0,7 m3 VNam - TQ
13 Máy trộn vữa Cái 20 V=0,2-0,4 m3  V.Nam - T.Q
14 Xe bơm bê tông Cái 05 60-90 m3/h Nhật
15 Xe chuyển trộn bê tông Cái 05 5m3 Nga
16 Đầm  các loại (bàn, dùi, cạnh...) Cái 15 1-8KW Nhật - T.Quốc
17 Máy phát điện (1,8-120KVA) Cái 20   Nhật - Nga
28 Máy cắt uốn thép Cái 30   V.Nam - T.Quốc
19 Máy hàn các loại Cái 54   Nga-T.Quốc
20 Máy nén khí Cái 15   Đức-T.Quốc
21 Búa căn Cái 04   Nhật
22 Máy khoan ép hơi Cái 04   Nhật-Nga
23 Cốp fa thép M2 30.000   V.Nam
Lên đầu trang