Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2 họp Đảng ủy ra NQ Lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

 Ngày 10/7/2020, Đảng ủy Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2 đã tổ chức Hội nghị phiên 6 tháng đầu năm ra NQ lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Hội nghị đã đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020, đưa ra phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 7.

Hội nghị đã mạnh dạn chỉ ra những khuyết điểm còn tồn tại và nguyên nhân của các khuyết điểm để khắc phục trong 6 tháng cuối năm. Đảng ủy sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả cao các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ gắn với xây dựng đơn vị, hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm được Tổng công ty giao.

Đại tá Lại Văn Thoan trao các Quyết định nâng lương phiên quân hàm cho đối tượng QNCN năm 2020.
     Cũng trong ngày, HĐQT, BGĐ Công ty đã họp sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 gồm đông đủ các đồng chí trong HĐQT, BGĐ, chỉ huy các Phòng chức năng, Chi nhánh, BĐH, Đội thi công, đánh giá kết quả SXKD trên các mặt công tác. Kết thúc Hội nghị, đơn vị đã tổ chức công bố và trao các Quyết định nâng lương, phiên quân hàm đối với các đồng chí QNCN năm 2020.
     Hội nghị Đảng ủy và sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 của đơn vị diễn ra thành công tốt đẹp, là tiền đề cho cán bộ, người lao động công ty có tinh thần trách nhiệm trong góp phần xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Bài và ảnh: Thiếu tá Nông Minh Đức, PTP TCHC.
Lên đầu trang

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2 họp Đảng ủy ra NQ Lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng: 09:30 - 30/09/2020 Lượt xem: 1651
Cỡ chữ:

 Ngày 10/7/2020, Đảng ủy Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2 đã tổ chức Hội nghị phiên 6 tháng đầu năm ra NQ lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Hội nghị đã đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020, đưa ra phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 7.

Hội nghị đã mạnh dạn chỉ ra những khuyết điểm còn tồn tại và nguyên nhân của các khuyết điểm để khắc phục trong 6 tháng cuối năm. Đảng ủy sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả cao các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ gắn với xây dựng đơn vị, hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm được Tổng công ty giao.

Đại tá Lại Văn Thoan trao các Quyết định nâng lương phiên quân hàm cho đối tượng QNCN năm 2020.
     Cũng trong ngày, HĐQT, BGĐ Công ty đã họp sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 gồm đông đủ các đồng chí trong HĐQT, BGĐ, chỉ huy các Phòng chức năng, Chi nhánh, BĐH, Đội thi công, đánh giá kết quả SXKD trên các mặt công tác. Kết thúc Hội nghị, đơn vị đã tổ chức công bố và trao các Quyết định nâng lương, phiên quân hàm đối với các đồng chí QNCN năm 2020.
     Hội nghị Đảng ủy và sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 của đơn vị diễn ra thành công tốt đẹp, là tiền đề cho cán bộ, người lao động công ty có tinh thần trách nhiệm trong góp phần xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Bài và ảnh: Thiếu tá Nông Minh Đức, PTP TCHC.
Lên đầu trang