Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2 Tổ chức Đại hội CNVC năm 2019 và tổng kết nhiệm vụ năm 2018

    Ngày 18/01/2019 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2 đã long trọng tổ chức Đại hội CNVC năm 2019 và tổng kết nhiệm vụ năm 2018. Về phía Tổng Công ty 319, dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Thượng tá Phan Phú - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty và đại biểu các Phòng, Ban cơ quan chức năng Tổng Công ty. Về phía Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2 có đông đủ các đồng chí trong Đảng ủy, HĐQT, BGĐ Công ty, Chỉ huy và đại biểu đến từ các Phòng chức năng, Chi nhánh, Ban điều hành, Đội xây dựng.

Dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Thượng tá Phan Phú, Phó TGĐ Tổng Công ty đã đánh giá cao sự đoàn kết và thống nhất giữa lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, CNV, người lao động Công ty trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018, và tin tưởng rằng trong năm 2019 ban lãnh đạo Công ty 319.2 sẽ có những chủ trương, biện pháp quyết liệt và hiệu quả, thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm để chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Phan Phú - Phó TGĐ Tổng Công ty phát biểu chị đạo tại Hội nghị
    Tại Đại hội đã nghe báo cáo Tổng kết nhiệm vụ năm 2018; đề ra phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị năm 2019. Thông qua và ký thoả ước lao động tập thể năm 2019 giữa Giám đốc Công ty và Chủ tịch Công đoàn CS Công ty; Công bố, trao thưởng những tập thể và cá nhân được khen thưởng trong Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2018 và phát động Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2019. Đại hội đã thành công tốt đẹp, đây là động lực để toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động toàn Công ty tích cực, tự giác và hăng hái trong thời gian tới, góp phần xây dựng Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, Công ty vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao.
 Bài và ảnh: Đại úy Nông Minh Đức, Phó trưởng phòng TCHC.
Lên đầu trang

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2 Tổ chức Đại hội CNVC năm 2019 và tổng kết nhiệm vụ năm 2018

Ngày đăng: 09:25 - 30/09/2020 Lượt xem: 1097
Cỡ chữ:

    Ngày 18/01/2019 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2 đã long trọng tổ chức Đại hội CNVC năm 2019 và tổng kết nhiệm vụ năm 2018. Về phía Tổng Công ty 319, dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Thượng tá Phan Phú - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty và đại biểu các Phòng, Ban cơ quan chức năng Tổng Công ty. Về phía Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2 có đông đủ các đồng chí trong Đảng ủy, HĐQT, BGĐ Công ty, Chỉ huy và đại biểu đến từ các Phòng chức năng, Chi nhánh, Ban điều hành, Đội xây dựng.

Dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Thượng tá Phan Phú, Phó TGĐ Tổng Công ty đã đánh giá cao sự đoàn kết và thống nhất giữa lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, CNV, người lao động Công ty trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018, và tin tưởng rằng trong năm 2019 ban lãnh đạo Công ty 319.2 sẽ có những chủ trương, biện pháp quyết liệt và hiệu quả, thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm để chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Phan Phú - Phó TGĐ Tổng Công ty phát biểu chị đạo tại Hội nghị
    Tại Đại hội đã nghe báo cáo Tổng kết nhiệm vụ năm 2018; đề ra phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị năm 2019. Thông qua và ký thoả ước lao động tập thể năm 2019 giữa Giám đốc Công ty và Chủ tịch Công đoàn CS Công ty; Công bố, trao thưởng những tập thể và cá nhân được khen thưởng trong Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2018 và phát động Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2019. Đại hội đã thành công tốt đẹp, đây là động lực để toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động toàn Công ty tích cực, tự giác và hăng hái trong thời gian tới, góp phần xây dựng Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, Công ty vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao.
 Bài và ảnh: Đại úy Nông Minh Đức, Phó trưởng phòng TCHC.
Lên đầu trang