Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2

     Sáng ngày 24/4/2019 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2 đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Nhằm thông qua Kế hoạch SXKD 2019 và định hướng SXKD năm 2019; Thông qua thù lao HĐQT, BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và xin ý kiến về các nội dung quan trọng của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 theo các quy định của Pháp luật.


Đ/c Thượng tá Phan Phú - Phó Tổng Giám đốc TCT phát biểu tại Đại hội
     Tới dự và chỉ đạo Đại hội, Về phía Tổng Công ty 319 có Thượng tá Phan Phú  - Phó Tổng giám đốc, Trung tá Nguyễn Tiến Nam - Thành viên HĐTV và đại biểu Văn phòng, Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Tài chính Kế toán Tổng Công ty. Về phía Công ty CP Đầu tư và XD 319.2 có đông đủ các đồng chí trong HĐQT, Đảng ủy, BGĐ Công ty, các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty.
     Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp, Đại hội sẽ là nguồn cổ vũ động viên cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn Công ty tiếp tục phát huy truyền thống, thành quả đã đạt được, ra sức phấn đấu, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm xây dựng Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 ngày càng phát triển và vững mạnh.
Bài và ảnh: Đại úy Nông Minh Đức, PTP Tổ chức - Hành chính
Lên đầu trang

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2

Ngày đăng: 09:27 - 30/09/2020 Lượt xem: 1357
Cỡ chữ:

     Sáng ngày 24/4/2019 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2 đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Nhằm thông qua Kế hoạch SXKD 2019 và định hướng SXKD năm 2019; Thông qua thù lao HĐQT, BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và xin ý kiến về các nội dung quan trọng của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 theo các quy định của Pháp luật.


Đ/c Thượng tá Phan Phú - Phó Tổng Giám đốc TCT phát biểu tại Đại hội
     Tới dự và chỉ đạo Đại hội, Về phía Tổng Công ty 319 có Thượng tá Phan Phú  - Phó Tổng giám đốc, Trung tá Nguyễn Tiến Nam - Thành viên HĐTV và đại biểu Văn phòng, Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Tài chính Kế toán Tổng Công ty. Về phía Công ty CP Đầu tư và XD 319.2 có đông đủ các đồng chí trong HĐQT, Đảng ủy, BGĐ Công ty, các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty.
     Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp, Đại hội sẽ là nguồn cổ vũ động viên cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn Công ty tiếp tục phát huy truyền thống, thành quả đã đạt được, ra sức phấn đấu, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm xây dựng Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 ngày càng phát triển và vững mạnh.
Bài và ảnh: Đại úy Nông Minh Đức, PTP Tổ chức - Hành chính
Lên đầu trang